Інтернет-технології
Інтернет-технології
Новини та оголошення
 • Увага! Опубліковано завдання на лабораторну роботу для груп ПІ-39-40, ПІК-8 з дисципліни "Програмування Інтернет"
 • Увага! Опубліковано освітньо-професійну програму для проведення фахових вступних випробувань при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю 7.05010301, 8. 05010301 «Програмне забезпечення систем» у 2013 р. (http://admissions.blog.ztu.edu.ua/files/2012/12/PZ.pdf)
Інформація щодо захисту дипломних робіт
 • Для захисту необхідно представити:
  • довідка про успішність від деканату (із заповненим висновком керівника диплому);
  • закриту залікову книжку, у якій виставлено усі заліки та екзамени та проставлені печатки від деканату на усіх сторінках;
  • пояснювальну записку:
  • тільки для спеціалістів:
  • тільки для магістрів:
   • автореферат у кількості 7-10 шт. (приклад для магістрів)
  • ілюстративний матеріал (плакати чи слайди);
  • CD чи DVD-диск, на якому записано:
   • вихідний код програмного продукту;
   • скомпільовану версію програмного продукту з усіма необхідними бібліотеками та компонентами;
   • пояснювальну записку;
   • плакати чи слайди
Теоретичний та навчальний матеріал
Навчальні дисципліни, що викладаються кафедрою програмного забезпечення систем:
Завдання
Приклади, створені викладачем на парах